Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Nhận được tin buồn

BS Võ Văn Tùng
Pháp danh Thân Phổ

Anh của GS Võ Thị Hồng Diệp (Cựu Giáo Sư PCT Đà Nẵng),
PCT.Võ Văn Hoàng, PCT.Võ Thị Hồng Đoá và PCT.Võ Thị Hồng Điệp

vừa từ trần ngày 20 tháng 6 năm 2017
tại Hoag Hospital, Orange County, California, hưởng thọ 84 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Anh Chị và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh BS Võ Văn Tùng sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.