Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Nhận được tin buồn

Cụ Bà Võ Thị Hồng Trang
Pháp danh Nhật Phát

Chị của GS Võ Thị Hồng Diệp (Cựu giáo sư PCT Đà Nẵng),
PCT.Võ Văn Hoàng, PCT.Võ Thị Hồng Đoá và PCT.Võ Thị Hồng Điệp

vừa từ trần ngày 16 tháng 6 năm 2017
nhằm ngày 22 tháng 05 năm Đinh Dậu
tại Irvine, California, hưởng thọ 85 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Anh Chị và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ bà Võ thị Hồng Trang sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.